اخبار

سفارش دهنده: AXE

اجرا توسط آژانس JCDecaux

لندن 2011