اخبار

تجربه ای متفاوت از«فال حافظ» با تکنولوژی اسپیکرهای خطی.

اسپیکرهای خطی صدا را فقط در محدوده مشخص شده پخش می‌کنند و در خارج از آن محدوده، صدایی از اسپیکرها شنیده نمی‌شود.


سفارش دهنده: مجموعه تجاری تفریحی بام لند
مدیر خلاقیت: پریسا جورابی
مدیر پروژه: مسعود معین
گوینده فال حافظ: مریم مه نگار
موسیقی: مسلم رسولی
مدیر نیروی انسانی: حسین اکبری

تهیه شده در خانه رسانه ان. اچ. پی.
تهران-آذرماه 1397