اخبار

در این ایونت تعاملی، کارت‌هایی قلبی شکل در اختیار مردم قرار ‌گرفت تا جمله‌ای درباره مادر بر روی آن بنویسند و آن را بر روی غلطک کارخانه سولیکو قرار دهند. با ورود هر کارت به کارخانه، یک ابرآگهی قلبی شکل از دودکش کارخانه به بیرون پرواز می‌کرد تا عشق مخاطبان به مادرانشان در آسمان به پرواز دربیاید.


طراحی و اجرا: NHP MEDIA
تهران _ بهمن98